WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM ORIENTACJI I PORADNICTWA ZAWODOWEGO
W GIMNAZJUM NR 14 W ŁODZI 
plan pracy SZKOLNEGO oŚRODKA kARIERY  w ROKU SZKOLNYM 2014/2015

Nr

Obszar

Zadanie

Osoba odpowiedzialna

Termin

1.        

Indywidualna
i grupowa praca
z uczniami

 

- wznowienie działalności SzOK-u,
- przygotowanie i aktualizacja tablicy informacyjnej SzOK-u;

- udział w konkursach („Zawody Przyszłości”; na „Najlepszy Szkolny Ośrodek Kariery
i innych);

- udział w Ogólnopolskim Tygodniu Kariery;
-przeprowadzenie  „Ankiety dla gimnazjalisty” (wśród uczniów
kl. III, dotyczącej wyboru szkoły ponadgimnazjalnej);

- udział uczniów kl. III w warsztatach prowadzonych przez doradcę zawodowego;

- udział uczniów kl. I-III w warsztatach
z doradztwa zawodowego w ramach godzin wychowawczych;

- przygotowanie Mini Targów Edukacyjnych;

 

AK
AK

 

AK, AT


 

AK, AT
AK, AT

 

 

 

AT

 

AK, AT

 

 

AK, AT

X
cały rok

 

cały rok

 

 

X
X

 

 

 

X

 

cały rok

 

 

III

 

2.        

Współpraca 
z rodzicami

- konsultacje indywidualne
z doradcą zawodowym
z ŁCDNiKP;

- udział rodziców w Mini Targach Edukacyjnych;

- ankieta dla rodziców uczniów
kl. III dotycząca doradztwa zawodowego;

- warsztaty dla rodziców prowadzone przez doradcę zawodowego w trakcie zebrań;

AT

 

wych. klas

 

wych. klas

 

AT, AK

wg potrzeb

 

III

I semestr

 

cały rok

3.        

Współpraca
z Radą Pedagogiczną

- pomoc i udział Rady Pedagogicznej
w organizacji projektów
z zakresu doradztwa zawodowego (ankiety, warsztaty dla uczniów i rodziców);

wszyscy n-le

cały rok

4.        

Współpraca
z instytucjami

- współpraca z ŁCDNiKP
(udział w konferencjach, kursach, warsztatach, prelekcjach konkursach, spotkaniach z doradcą zawodowym, wycieczkach zawodoznawczych);

wszyscy n-le

cały rok

5.        

Gromadzenie
i upowszech-
nianie literatury fachowej

- pozyskiwanie oraz upowszechnianie informatorów dotyczących szkolnictwa ponadgimnazjalnego.

wszyscy n-le

cały rok


Opracowanie: Agnieszka Kapturowska
Anna Tomaszewska