Szkolny Ośrodek Kariery

 

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM ORIENTACJI I PORADNICTWA ZAWODOWEGO
W GIMNAZJUM NR 14 W ŁODZI 
plan pracy Szok-u w ROKU SZKOLNYM 2013/2014

 

Nr

Obszar

Zadanie

Osoba odpowiedzialna

Termin

1.        

Indywidualna
i grupowa praca z uczniami

 

- wznowienie działalności SzOK-u,
- przygotowanie i aktualizacja tablicy informacyjnej SzOK-u;

-przeprowadzenie  cyklu 8 godzin wychowawczych z zakresu poradnictwa zawodowego;

- udział w konkursach („Zawody Przyszłości”; na

 „Najlepszy Szkolny Ośrodek Kariery” i innych);

- udział w Ogólnopolskim Tygodniu Kariery;
- przygotowanie Mini Targów Edukacyjnych;

Małgorzata Krasoń

Agnieszka Kapturowska
 

IX
cały rok

 

IX-IV

 

 

 


cały rok

 

X

 

04.03

2.        

Współpraca  
z rodzicami

- konsultacje indywidualne
z doradcą zawodowym
z ŁCDNiKP;

- udział rodziców w Mini Targach Edukacyjnych;

- ankieta/warsztaty dla rodziców uczniów kl. III dotycząca doradztwa zawodowego;

Małgorzata Redlicka

 

 

wychowawcy klas

 

wg potrzeb

 

 

 

 

3.        

Współpraca
z Radą Pedagogiczną

- pomoc i udział Rady Pedagogicznej w organizacji projektów z zakresu doradztwa zawodowego (ankiety, warsztaty dla uczniów i rodziców);

wszyscy nauczyciele

cały rok

4.        

Współpraca
z instytucjami

- współpraca z ŁCDNiKP
(udział w konferencjach, kursach, warsztatach, prelekcjach konkursach, spotkaniach z doradcą zawodowym, wycieczkach zawodoznawczych);

Agnieszka Kapturowska

Małgorzata Krasoń

cały rok

5.        

Gromadzenie
i upowszech-
nianie literatury fachowej

- pozyskiwanie oraz upowszechnianie informatorów dotyczących szkolnictwa ponadgimnazjalnego.

Agnieszka Kapturowska

Małgorzata Krasoń

cały rok


Opracowanie:
Agnieszka Kapturowska
Małgorzata Krasoń